Japanska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
私が思うところでは
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年齢、性別、出身地は?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
今のところ
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
また戻ってきます
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
じゃあね
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
驚くべきことに
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
また後で戻ってきます
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
アルコール持参
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
じゃあね
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
また後でね
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
前どこかで会いましたか?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
以上
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
ちなみに
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
もう行かなきゃ
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
私の意見では
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
私の意見では
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
ありがとう/恩に着るよ
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
冗談だよ
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
後でね
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
(笑)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
放っておいて
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
今じゃなくて今度ね
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
ディスカッションしよう
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
返事ください
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
実をいうと
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
よろしくお願いします
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
ありがとう
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
また後でね
Används för att säga hej då
p vc (para você)
あなたへ
Används då du vill skicka något till en viss person