Italienska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Da quello che ho capito...
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
Al momento
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
spe (aspetta)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
ciao ciao
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Non ci crederai...
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
Torno subito
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Ognuno porta qualcosa da bere
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Ciao
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
A pre (A presto)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Fine del messaggio
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Per tua informazione...
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Devo scappare / Devo andare
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Io penso che...
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Credo che...
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Te lo devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Scherzavo!
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
Dopo
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
ahahahah
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Non raccontarlo in giro
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
Adesso non posso
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Ti devo parlare
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
Risp. (rispondi)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
A dir la verità...
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Grazie in anticipo
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
Grazie
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Används för att säga hej då
p vc (para você)
x te (per te)
Används då du vill skicka något till en viss person