Hindi | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
मेरा मानना है
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
उम्र, लिंग, पता?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
अब
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
वापस आऊँगा/आऊँगी
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
फ़िर मिलेंगे
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
मानो या न मानो
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
अभी आया/आई
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
शराब खुद लाना
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
फिर मिलेंगे
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
अल्विदा
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
क्या मैं आपको जानता/जानती हूँ?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
अंत्
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
आपके खबर के लिए
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
जाना होगा
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
मेरी राय है कि
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
मेरा मानना है कि
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
आभार हैं
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
मज़ाक था
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
बाद में
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
हे हे
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
तुम्हारे लिए नहीं
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
अभी नहीं
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
क्या हम बात कर सकते हैं?
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
उत्तर चाहिए
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
सच कहूँ तो
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
शुक्रिया
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
धन्यवाद
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
फिर मिलेंगे
Används för att säga hej då
p vc (para você)
तुम्हारे लिए
Används då du vill skicka något till en viss person