Franska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AMS (à mon sens)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASV (âge, sexe, ville)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
Now (maintenant)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
A12C4 (à un de ces quatre)
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
A+ (à plus tard)
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
++ (à plus tard)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Cki ? (on se connaît ?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
FDC (fin de conversation)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI : for your information (pour information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
J'y go (je dois partir)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
AMA (à mon avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
AMHA (à mon humble avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
C1Blag (c'est une blague)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
A+ (à plus tard)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
MDR (mort de rire)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
NRN : not right now (pas maintenant)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
DDD : demande de discussion
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
PEH (pour être honnête)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
MDA (merci d'avance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
Mci (merci)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
A TT (à tout à l'heure)
Används för att säga hej då
p vc (para você)
Pr toi (pour toi)
Används då du vill skicka något till en viss person