Esperanto | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
KMK (kiel mi komprenas)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
AGR (agora)
NMM (nunmomente)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
XAU (tchau)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
KAN (kredu aŭ ne)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Português: Volto já
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
KPB (kunportu propran bieron)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
T+ (até mais)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
FDM (fino de mesaĝo)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
PVI (por via informo)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
MDF (mi devas foriri)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
EMO (en mia opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
EMHO (en mia humila opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
E/Ŝ (estas ŝerco)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
dp (depois)
Poste
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Används när du vill hålla något privat
agr naum (agora não)
NN (ne nun)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
AAD (alvoko al diskutado)
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (teksto reen)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Honeste
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
AD (Antaŭdankaon)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
vlw(valeu)
DK (Dankon)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
PKVP (parolu kun vi poste)
Används för att säga hej då
p vc (para você)
PV (por vi)
Används då du vill skicka något till en viss person