Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Zoals ik het begrijp
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Op dit moment
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
Ben zo terug
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Tot ziens
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
Geloof het of niet
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
Ben zo terug
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Breng je eigen bier
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Tot ziens
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
Zie je later
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
Ken ik jou?
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Einde bericht
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Ter informatie
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Ik moet gaan
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Naar mijn mening
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Naar mijn bescheiden mening
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Ik ben je iets schuldig
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Grapje
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Later
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Ik lach hardop
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Bemoei je met je eigen zaken
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
Nu even niet
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Oproep tot discussie
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
Schrijf terug
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Om eerlijk te zijn
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Bij voorbaat dank
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Bedankt
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
Spreek je later
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
Voor jou
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person