Koreanska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Zoals ik het begrijp
내가 이해하기론
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Leeftijd, geslacht, woonplaats
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Op dit moment
지금
Används för att signalera just nu
Ben zo terug
잠깐만
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Tot ziens
다음에 봐
Används för att säga hej då
Geloof het of niet
믿든지 말든지
Används efter att du nämnt något förvånande
Ben zo terug
잠깐만 어디좀
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Breng je eigen bier
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Tot ziens
다음에 봐요.
Används för att säga hej då
Zie je later
나중에 봐요.
Används för att säga hej då
Ken ik jou?
누구세요?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Einde bericht
메세지 끝
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Ter informatie
알아두라고 하는 말이에요.
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Ik moet gaan
갑자기 어디를 가야해요.
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Naar mijn mening
제 생각이에요.
Används för att framföra en personlig åsikt
Naar mijn bescheiden mening
제 누추한 의견이지만,
Används för att framföra en personlig åsikt
Ik ben je iets schuldig
제가 빚진게 있네요.
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Grapje
그냥 농담이에요.
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Later
나중에요!
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Ik lach hardop
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Bemoei je met je eigen zaken
신경쓰지 마세요.
Används när du vill hålla något privat
Nu even niet
지금 말구요.
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Oproep tot discussie
얘기하고 싶은게 있어요.
Används när du vill prata med någon om något
Schrijf terug
답장 하세요.
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Om eerlijk te zijn
솔직히 말하면,
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Bij voorbaat dank
미리 감사드려요.
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Bedankt
감사해요.
Används för att tacka någon
Spreek je later
나중에 이야기 해요.
Används för att säga hej då
Voor jou
당신에게 드립니다.
Används då du vill skicka något till en viss person