Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Zoals ik het begrijp
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Leeftijd, geslacht, woonplaats
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Op dit moment
现在
Används för att signalera just nu
Ben zo terug
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Tot ziens
再见
Används för att säga hej då
Geloof het of niet
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
Ben zo terug
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Breng je eigen bier
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Tot ziens
再见
Används för att säga hej då
Zie je later
一会儿见
Används för att säga hej då
Ken ik jou?
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Einde bericht
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Ter informatie
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Ik moet gaan
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Naar mijn mening
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
Naar mijn bescheiden mening
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
Ik ben je iets schuldig
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Grapje
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Later
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Ik lach hardop
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Bemoei je met je eigen zaken
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
Nu even niet
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Oproep tot discussie
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
Schrijf terug
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Om eerlijk te zijn
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Bij voorbaat dank
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Bedankt
谢谢
Används för att tacka någon
Spreek je later
一会聊
Används för att säga hej då
Voor jou
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person