Engelska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Zoals ik het begrijp
AIUI (as I understand it)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASL (age, sex, location?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Op dit moment
ATM (at the moment)
Används för att signalera just nu
Ben zo terug
BBL (be back later)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Tot ziens
BCNU (be seeing you)
Används för att säga hej då
Geloof het of niet
BION (believe it or not)
Används efter att du nämnt något förvånande
Ben zo terug
BRB (be right back)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Breng je eigen bier
BYOB (bring your own beer)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Tot ziens
CU (see you)
Används för att säga hej då
Zie je later
CUL (see you later)
Används för att säga hej då
Ken ik jou?
DIKU (do I know you?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Einde bericht
EOM (end of message)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Ter informatie
FYI (for your information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Ik moet gaan
G2G (got to go)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Naar mijn mening
IMO (in my opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
Naar mijn bescheiden mening
IMHO (in my humble opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
Ik ben je iets schuldig
IOU (I owe you)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Grapje
J/K (just kidding)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Later
L8R (later)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Ik lach hardop
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Bemoei je met je eigen zaken
MYOB (mind your own business)
Används när du vill hålla något privat
Nu even niet
NRN (not right now)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Oproep tot discussie
RFD (request for discussion)
Används när du vill prata med någon om något
Schrijf terug
TB (text back)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Om eerlijk te zijn
TBH (to be honest)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Bij voorbaat dank
TIA (thanks in advance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Bedankt
THX (thanks)
Används för att tacka någon
Spreek je later
TTYL (talk to you later)
Används för att säga hej då
Voor jou
4U (for you)
Används då du vill skicka något till en viss person