Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

내가 이해하기론
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
지금
现在
Används för att signalera just nu
잠깐만
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
다음에 봐
再见
Används för att säga hej då
믿든지 말든지
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
잠깐만 어디좀
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
다음에 봐요.
再见
Används för att säga hej då
나중에 봐요.
一会儿见
Används för att säga hej då
누구세요?
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
메세지 끝
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
알아두라고 하는 말이에요.
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
갑자기 어디를 가야해요.
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
제 생각이에요.
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
제 누추한 의견이지만,
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
제가 빚진게 있네요.
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
그냥 농담이에요.
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
나중에요!
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
신경쓰지 마세요.
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
지금 말구요.
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
얘기하고 싶은게 있어요.
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
답장 하세요.
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
솔직히 말하면,
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
미리 감사드려요.
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
감사해요.
谢谢
Används för att tacka någon
나중에 이야기 해요.
一会聊
Används för att säga hej då
당신에게 드립니다.
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person