Italienska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

내가 이해하기론
Da quello che ho capito...
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
지금
Al momento
Används för att signalera just nu
잠깐만
spe (aspetta)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
다음에 봐
ciao ciao
Används för att säga hej då
믿든지 말든지
Non ci crederai...
Används efter att du nämnt något förvånande
잠깐만 어디좀
Torno subito
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Ognuno porta qualcosa da bere
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
다음에 봐요.
Ciao
Används för att säga hej då
나중에 봐요.
A pre (A presto)
Används för att säga hej då
누구세요?
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
메세지 끝
Fine del messaggio
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
알아두라고 하는 말이에요.
Per tua informazione...
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
갑자기 어디를 가야해요.
Devo scappare / Devo andare
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
제 생각이에요.
Io penso che...
Används för att framföra en personlig åsikt
제 누추한 의견이지만,
Credo che...
Används för att framföra en personlig åsikt
제가 빚진게 있네요.
Te lo devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
그냥 농담이에요.
Scherzavo!
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
나중에요!
Dopo
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
ahahahah
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
신경쓰지 마세요.
Non raccontarlo in giro
Används när du vill hålla något privat
지금 말구요.
Adesso non posso
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
얘기하고 싶은게 있어요.
Ti devo parlare
Används när du vill prata med någon om något
답장 하세요.
Risp. (rispondi)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
솔직히 말하면,
A dir la verità...
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
미리 감사드려요.
Grazie in anticipo
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
감사해요.
Grazie
Används för att tacka någon
나중에 이야기 해요.
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Används för att säga hej då
당신에게 드립니다.
x te (per te)
Används då du vill skicka något till en viss person