Franska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

내가 이해하기론
AMS (à mon sens)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASV (âge, sexe, ville)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
지금
Now (maintenant)
Används för att signalera just nu
잠깐만
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
다음에 봐
A12C4 (à un de ces quatre)
Används för att säga hej då
믿든지 말든지
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Används efter att du nämnt något förvånande
잠깐만 어디좀
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
다음에 봐요.
A+ (à plus tard)
Används för att säga hej då
나중에 봐요.
++ (à plus tard)
Används för att säga hej då
누구세요?
Cki ? (on se connaît ?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
메세지 끝
FDC (fin de conversation)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
알아두라고 하는 말이에요.
FYI : for your information (pour information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
갑자기 어디를 가야해요.
J'y go (je dois partir)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
제 생각이에요.
AMA (à mon avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
제 누추한 의견이지만,
AMHA (à mon humble avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
제가 빚진게 있네요.
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
그냥 농담이에요.
C1Blag (c'est une blague)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
나중에요!
A+ (à plus tard)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
MDR (mort de rire)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
신경쓰지 마세요.
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Används när du vill hålla något privat
지금 말구요.
NRN : not right now (pas maintenant)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
얘기하고 싶은게 있어요.
DDD : demande de discussion
Används när du vill prata med någon om något
답장 하세요.
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
솔직히 말하면,
PEH (pour être honnête)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
미리 감사드려요.
MDA (merci d'avance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
감사해요.
Mci (merci)
Används för att tacka någon
나중에 이야기 해요.
A TT (à tout à l'heure)
Används för att säga hej då
당신에게 드립니다.
Pr toi (pour toi)
Används då du vill skicka något till en viss person