Tyska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

就我理解
So, wie ich es verstehe
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年龄、性别和地址?
Alter, Geschlecht, Ort?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
现在
Jetzt gerade
Används för att signalera just nu
一会儿回来
Bin später wieder da
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
再见
Man sieht sich
Används för att säga hej då
信不信由你
Ob Du es glaubst oder nicht
Används efter att du nämnt något förvånande
马上回来
Bin gleich wieder da
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
请自带啤酒
Bring Dein eigenes Bier mit
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
再见
Tschüss
Används för att säga hej då
一会儿见
Bis später
Används för att säga hej då
我们认识吗?
Kenne ich Dich?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
信息结束
Ende des Meldung
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
供您参考的信息
Zur Information
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
我必须离开
Ich muss weg
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
在我看来
Meiner Meinung nach
Används för att framföra en personlig åsikt
我的愚见
Meiner bescheidenen Meinung nach
Används för att framföra en personlig åsikt
我欠您一个人情
Ich schulde Dir etwas
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
只是开玩笑
Nur zum Spaß
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
一会儿
Später
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
大笑
Lautes Lachen
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
不要多管闲事
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
Används när du vill hålla något privat
现在不行
Nicht jetzt
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
要求讨论
Aufruf zur Diskussion
Används när du vill prata med någon om något
请回复
Schreib zurück
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
说实话
Ehrlich gesagt
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
提前谢谢您
Danke im Voraus
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
谢谢
Danke
Används för att tacka någon
一会聊
Wir sprechen uns später
Används för att säga hej då
给你的
Für Dich
Används då du vill skicka något till en viss person