Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

就我理解
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年龄、性别和地址?
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
现在
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
一会儿回来
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
再见
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
信不信由你
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
马上回来
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
请自带啤酒
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
再见
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
一会儿见
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
我们认识吗?
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
信息结束
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
供您参考的信息
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
我必须离开
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
在我看来
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
我的愚见
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
我欠您一个人情
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
只是开玩笑
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
一会儿
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
大笑
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
不要多管闲事
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
现在不行
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
要求讨论
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
请回复
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
说实话
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
提前谢谢您
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
谢谢
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
一会聊
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
给你的
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person