Nederländska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

就我理解
Zoals ik het begrijp
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年龄、性别和地址?
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
现在
Op dit moment
Används för att signalera just nu
一会儿回来
Ben zo terug
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
再见
Tot ziens
Används för att säga hej då
信不信由你
Geloof het of niet
Används efter att du nämnt något förvånande
马上回来
Ben zo terug
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
请自带啤酒
Breng je eigen bier
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
再见
Tot ziens
Används för att säga hej då
一会儿见
Zie je later
Används för att säga hej då
我们认识吗?
Ken ik jou?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
信息结束
Einde bericht
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
供您参考的信息
Ter informatie
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
我必须离开
Ik moet gaan
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
在我看来
Naar mijn mening
Används för att framföra en personlig åsikt
我的愚见
Naar mijn bescheiden mening
Används för att framföra en personlig åsikt
我欠您一个人情
Ik ben je iets schuldig
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
只是开玩笑
Grapje
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
一会儿
Later
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
大笑
Ik lach hardop
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
不要多管闲事
Bemoei je met je eigen zaken
Används när du vill hålla något privat
现在不行
Nu even niet
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
要求讨论
Oproep tot discussie
Används när du vill prata med någon om något
请回复
Schrijf terug
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
说实话
Om eerlijk te zijn
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
提前谢谢您
Bij voorbaat dank
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
谢谢
Bedankt
Används för att tacka någon
一会聊
Spreek je later
Används för att säga hej då
给你的
Voor jou
Används då du vill skicka något till en viss person