Italienska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

就我理解
Da quello che ho capito...
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年龄、性别和地址?
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
现在
Al momento
Används för att signalera just nu
一会儿回来
spe (aspetta)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
再见
ciao ciao
Används för att säga hej då
信不信由你
Non ci crederai...
Används efter att du nämnt något förvånande
马上回来
Torno subito
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
请自带啤酒
Ognuno porta qualcosa da bere
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
再见
Ciao
Används för att säga hej då
一会儿见
A pre (A presto)
Används för att säga hej då
我们认识吗?
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
信息结束
Fine del messaggio
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
供您参考的信息
Per tua informazione...
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
我必须离开
Devo scappare / Devo andare
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
在我看来
Io penso che...
Används för att framföra en personlig åsikt
我的愚见
Credo che...
Används för att framföra en personlig åsikt
我欠您一个人情
Te lo devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
只是开玩笑
Scherzavo!
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
一会儿
Dopo
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
大笑
ahahahah
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
不要多管闲事
Non raccontarlo in giro
Används när du vill hålla något privat
现在不行
Adesso non posso
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
要求讨论
Ti devo parlare
Används när du vill prata med någon om något
请回复
Risp. (rispondi)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
说实话
A dir la verità...
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
提前谢谢您
Grazie in anticipo
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
谢谢
Grazie
Används för att tacka någon
一会聊
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Används för att säga hej då
给你的
x te (per te)
Används då du vill skicka något till en viss person