Franska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

就我理解
AMS (à mon sens)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年龄、性别和地址?
ASV (âge, sexe, ville)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
现在
Now (maintenant)
Används för att signalera just nu
一会儿回来
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
再见
A12C4 (à un de ces quatre)
Används för att säga hej då
信不信由你
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Används efter att du nämnt något förvånande
马上回来
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
请自带啤酒
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
再见
A+ (à plus tard)
Används för att säga hej då
一会儿见
++ (à plus tard)
Används för att säga hej då
我们认识吗?
Cki ? (on se connaît ?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
信息结束
FDC (fin de conversation)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
供您参考的信息
FYI : for your information (pour information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
我必须离开
J'y go (je dois partir)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
在我看来
AMA (à mon avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
我的愚见
AMHA (à mon humble avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
我欠您一个人情
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
只是开玩笑
C1Blag (c'est une blague)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
一会儿
A+ (à plus tard)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
大笑
MDR (mort de rire)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
不要多管闲事
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Används när du vill hålla något privat
现在不行
NRN : not right now (pas maintenant)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
要求讨论
DDD : demande de discussion
Används när du vill prata med någon om något
请回复
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
说实话
PEH (pour être honnête)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
提前谢谢您
MDA (merci d'avance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
谢谢
Mci (merci)
Används för att tacka någon
一会聊
A TT (à tout à l'heure)
Används för att säga hej då
给你的
Pr toi (pour toi)
Används då du vill skicka något till en viss person