Esperanto | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

就我理解
KMK (kiel mi komprenas)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年龄、性别和地址?
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
现在
NMM (nunmomente)
Används för att signalera just nu
一会儿回来
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
再见
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
信不信由你
KAN (kredu aŭ ne)
Används efter att du nämnt något förvånande
马上回来
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
请自带啤酒
KPB (kunportu propran bieron)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
再见
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
一会儿见
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
我们认识吗?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
信息结束
FDM (fino de mesaĝo)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
供您参考的信息
PVI (por via informo)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
我必须离开
MDF (mi devas foriri)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
在我看来
EMO (en mia opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
我的愚见
EMHO (en mia humila opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
我欠您一个人情
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
只是开玩笑
E/Ŝ (estas ŝerco)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
一会儿
Poste
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
大笑
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
不要多管闲事
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Används när du vill hålla något privat
现在不行
NN (ne nun)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
要求讨论
AAD (alvoko al diskutado)
Används när du vill prata med någon om något
请回复
TB (teksto reen)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
说实话
Honeste
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
提前谢谢您
AD (Antaŭdankaon)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
谢谢
DK (Dankon)
Används för att tacka någon
一会聊
PKVP (parolu kun vi poste)
Används för att säga hej då
给你的
PV (por vi)
Används då du vill skicka något till en viss person