Danska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

就我理解
AIUI ( Som jeg forstår det)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年龄、性别和地址?
ASL (alder, køn, sted?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
现在
ATM (i øjeblikket)
Används för att signalera just nu
一会儿回来
BBL (jeg er tilbage senere)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
再见
BCNU (vi ses)
Används för att säga hej då
信不信由你
BION (tro det eller ej)
Används efter att du nämnt något förvånande
马上回来
BRB (jeg er tilbage snart)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
请自带啤酒
BYOB (medbring selv øl)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
再见
CU (vi ses)
Används för att säga hej då
一会儿见
CUL (vi ses senere)
Används för att säga hej då
我们认识吗?
DIKU (kender jeg dig?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
信息结束
EOM (Besked slut)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
供您参考的信息
FYI (til information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
我必须离开
G2G (jeg er nødt til at gå)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
在我看来
IMO (efter min mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
我的愚见
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
我欠您一个人情
IOU (jeg skylder dig)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
只是开玩笑
J/K (jeg joker bare)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
一会儿
L8R (senere)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
大笑
LOL (griner højt)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
不要多管闲事
MYOB ( pas dig selv)
Används när du vill hålla något privat
现在不行
NRN (ikke lige nu)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
要求讨论
RFD (anmodning on en diskussion)
Används när du vill prata med någon om något
请回复
TB (skriv tilbage)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
说实话
TBH (for at være ærlig)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
提前谢谢您
TIA ( Tak på forhånd)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
谢谢
THX (tak)
Används för att tacka någon
一会聊
TTYL (vi snakkes ved senere)
Används för att säga hej då
给你的
4U (til dig)
Används då du vill skicka något till en viss person