Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

私が思うところでは
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
年齢、性別、出身地は?
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
今のところ
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
また戻ってきます
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
じゃあね
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
驚くべきことに
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
また後で戻ってきます
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
アルコール持参
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
じゃあね
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
また後でね
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
前どこかで会いましたか?
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
以上
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
ちなみに
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
もう行かなきゃ
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
私の意見では
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
私の意見では
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
ありがとう/恩に着るよ
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
冗談だよ
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
後でね
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
(笑)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
放っておいて
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
今じゃなくて今度ね
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
ディスカッションしよう
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
返事ください
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
実をいうと
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
よろしくお願いします
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
ありがとう
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
また後でね
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
あなたへ
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person