Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Da quello che ho capito...
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Al momento
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
spe (aspetta)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ciao ciao
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
Non ci crederai...
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
Torno subito
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Ognuno porta qualcosa da bere
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Ciao
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
A pre (A presto)
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
Ti conosco? / Ci conosciamo?
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Fine del messaggio
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Per tua informazione...
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Devo scappare / Devo andare
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Io penso che...
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Credo che...
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo devo
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Scherzavo!
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Dopo
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ahahahah
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Non raccontarlo in giro
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
Adesso non posso
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Ti devo parlare
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
Risp. (rispondi)
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
A dir la verità...
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Grazie in anticipo
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Grazie
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
x te (per te)
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person