Koreanska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Da quello che ho capito...
내가 이해하기론
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Al momento
지금
Används för att signalera just nu
spe (aspetta)
잠깐만
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ciao ciao
다음에 봐
Används för att säga hej då
Non ci crederai...
믿든지 말든지
Används efter att du nämnt något förvånande
Torno subito
잠깐만 어디좀
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Ognuno porta qualcosa da bere
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Ciao
다음에 봐요.
Används för att säga hej då
A pre (A presto)
나중에 봐요.
Används för att säga hej då
Ti conosco? / Ci conosciamo?
누구세요?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Fine del messaggio
메세지 끝
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Per tua informazione...
알아두라고 하는 말이에요.
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Devo scappare / Devo andare
갑자기 어디를 가야해요.
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Io penso che...
제 생각이에요.
Används för att framföra en personlig åsikt
Credo che...
제 누추한 의견이지만,
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo devo
제가 빚진게 있네요.
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Scherzavo!
그냥 농담이에요.
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Dopo
나중에요!
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ahahahah
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Non raccontarlo in giro
신경쓰지 마세요.
Används när du vill hålla något privat
Adesso non posso
지금 말구요.
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Ti devo parlare
얘기하고 싶은게 있어요.
Används när du vill prata med någon om något
Risp. (rispondi)
답장 하세요.
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
A dir la verità...
솔직히 말하면,
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Grazie in anticipo
미리 감사드려요.
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Grazie
감사해요.
Används för att tacka någon
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
나중에 이야기 해요.
Används för att säga hej då
x te (per te)
당신에게 드립니다.
Används då du vill skicka något till en viss person