Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Da quello che ho capito...
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Al momento
现在
Används för att signalera just nu
spe (aspetta)
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ciao ciao
再见
Används för att säga hej då
Non ci crederai...
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
Torno subito
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Ognuno porta qualcosa da bere
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Ciao
再见
Används för att säga hej då
A pre (A presto)
一会儿见
Används för att säga hej då
Ti conosco? / Ci conosciamo?
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Fine del messaggio
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Per tua informazione...
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Devo scappare / Devo andare
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Io penso che...
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
Credo che...
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo devo
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Scherzavo!
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Dopo
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ahahahah
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Non raccontarlo in giro
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
Adesso non posso
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Ti devo parlare
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
Risp. (rispondi)
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
A dir la verità...
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Grazie in anticipo
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Grazie
谢谢
Används för att tacka någon
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
一会聊
Används för att säga hej då
x te (per te)
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person