Franska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Da quello che ho capito...
AMS (à mon sens)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASV (âge, sexe, ville)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Al momento
Now (maintenant)
Används för att signalera just nu
spe (aspetta)
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ciao ciao
A12C4 (à un de ces quatre)
Används för att säga hej då
Non ci crederai...
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Används efter att du nämnt något förvånande
Torno subito
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Ognuno porta qualcosa da bere
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Ciao
A+ (à plus tard)
Används för att säga hej då
A pre (A presto)
++ (à plus tard)
Används för att säga hej då
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Cki ? (on se connaît ?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Fine del messaggio
FDC (fin de conversation)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Per tua informazione...
FYI : for your information (pour information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Devo scappare / Devo andare
J'y go (je dois partir)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Io penso che...
AMA (à mon avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
Credo che...
AMHA (à mon humble avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo devo
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Scherzavo!
C1Blag (c'est une blague)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Dopo
A+ (à plus tard)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ahahahah
MDR (mort de rire)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Non raccontarlo in giro
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Används när du vill hålla något privat
Adesso non posso
NRN : not right now (pas maintenant)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Ti devo parlare
DDD : demande de discussion
Används när du vill prata med någon om något
Risp. (rispondi)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
A dir la verità...
PEH (pour être honnête)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Grazie in anticipo
MDA (merci d'avance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Grazie
Mci (merci)
Används för att tacka någon
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
A TT (à tout à l'heure)
Används för att säga hej då
x te (per te)
Pr toi (pour toi)
Används då du vill skicka något till en viss person