Esperanto | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Da quello che ho capito...
KMK (kiel mi komprenas)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Al momento
NMM (nunmomente)
Används för att signalera just nu
spe (aspetta)
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ciao ciao
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
Non ci crederai...
KAN (kredu aŭ ne)
Används efter att du nämnt något förvånande
Torno subito
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Ognuno porta qualcosa da bere
KPB (kunportu propran bieron)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Ciao
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
A pre (A presto)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
Ti conosco? / Ci conosciamo?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Fine del messaggio
FDM (fino de mesaĝo)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Per tua informazione...
PVI (por via informo)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Devo scappare / Devo andare
MDF (mi devas foriri)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Io penso che...
EMO (en mia opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
Credo che...
EMHO (en mia humila opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo devo
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Scherzavo!
E/Ŝ (estas ŝerco)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Dopo
Poste
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ahahahah
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Non raccontarlo in giro
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Används när du vill hålla något privat
Adesso non posso
NN (ne nun)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Ti devo parlare
AAD (alvoko al diskutado)
Används när du vill prata med någon om något
Risp. (rispondi)
TB (teksto reen)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
A dir la verità...
Honeste
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Grazie in anticipo
AD (Antaŭdankaon)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Grazie
DK (Dankon)
Används för att tacka någon
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
PKVP (parolu kun vi poste)
Används för att säga hej då
x te (per te)
PV (por vi)
Används då du vill skicka något till en viss person