Engelska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Da quello che ho capito...
AIUI (as I understand it)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASL (age, sex, location?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Al momento
ATM (at the moment)
Används för att signalera just nu
spe (aspetta)
BBL (be back later)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ciao ciao
BCNU (be seeing you)
Används för att säga hej då
Non ci crederai...
BION (believe it or not)
Används efter att du nämnt något förvånande
Torno subito
BRB (be right back)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Ognuno porta qualcosa da bere
BYOB (bring your own beer)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Ciao
CU (see you)
Används för att säga hej då
A pre (A presto)
CUL (see you later)
Används för att säga hej då
Ti conosco? / Ci conosciamo?
DIKU (do I know you?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Fine del messaggio
EOM (end of message)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Per tua informazione...
FYI (for your information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Devo scappare / Devo andare
G2G (got to go)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Io penso che...
IMO (in my opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
Credo che...
IMHO (in my humble opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo devo
IOU (I owe you)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Scherzavo!
J/K (just kidding)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Dopo
L8R (later)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ahahahah
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Non raccontarlo in giro
MYOB (mind your own business)
Används när du vill hålla något privat
Adesso non posso
NRN (not right now)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Ti devo parlare
RFD (request for discussion)
Används när du vill prata med någon om något
Risp. (rispondi)
TB (text back)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
A dir la verità...
TBH (to be honest)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Grazie in anticipo
TIA (thanks in advance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Grazie
THX (thanks)
Används för att tacka någon
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
TTYL (talk to you later)
Används för att säga hej då
x te (per te)
4U (for you)
Används då du vill skicka något till en viss person