Danska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Da quello che ho capito...
AIUI ( Som jeg forstår det)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASL (alder, køn, sted?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Al momento
ATM (i øjeblikket)
Används för att signalera just nu
spe (aspetta)
BBL (jeg er tilbage senere)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ciao ciao
BCNU (vi ses)
Används för att säga hej då
Non ci crederai...
BION (tro det eller ej)
Används efter att du nämnt något förvånande
Torno subito
BRB (jeg er tilbage snart)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Ognuno porta qualcosa da bere
BYOB (medbring selv øl)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Ciao
CU (vi ses)
Används för att säga hej då
A pre (A presto)
CUL (vi ses senere)
Används för att säga hej då
Ti conosco? / Ci conosciamo?
DIKU (kender jeg dig?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Fine del messaggio
EOM (Besked slut)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Per tua informazione...
FYI (til information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Devo scappare / Devo andare
G2G (jeg er nødt til at gå)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Io penso che...
IMO (efter min mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
Credo che...
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
Te lo devo
IOU (jeg skylder dig)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Scherzavo!
J/K (jeg joker bare)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Dopo
L8R (senere)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
ahahahah
LOL (griner højt)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Non raccontarlo in giro
MYOB ( pas dig selv)
Används när du vill hålla något privat
Adesso non posso
NRN (ikke lige nu)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Ti devo parlare
RFD (anmodning on en diskussion)
Används när du vill prata med någon om något
Risp. (rispondi)
TB (skriv tilbage)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
A dir la verità...
TBH (for at være ærlig)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Grazie in anticipo
TIA ( Tak på forhånd)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Grazie
THX (tak)
Används för att tacka någon
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Används för att säga hej då
x te (per te)
4U (til dig)
Används då du vill skicka något till en viss person