Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

मेरा मानना है
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
उम्र, लिंग, पता?
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
अब
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
वापस आऊँगा/आऊँगी
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
फ़िर मिलेंगे
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
मानो या न मानो
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
अभी आया/आई
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
शराब खुद लाना
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
फिर मिलेंगे
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
अल्विदा
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
क्या मैं आपको जानता/जानती हूँ?
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
अंत्
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
आपके खबर के लिए
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
जाना होगा
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
मेरी राय है कि
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
आभार हैं
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
मज़ाक था
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
बाद में
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
हे हे
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
तुम्हारे लिए नहीं
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
अभी नहीं
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
क्या हम बात कर सकते हैं?
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
उत्तर चाहिए
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
सच कहूँ तो
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
शुक्रिया
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
धन्यवाद
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
फिर मिलेंगे
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
तुम्हारे लिए
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person