Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

όπως καταλαβαίνω...
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Ηλικία, φύλο, τόπος;
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Εδώ και τώρα
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
πίσω αργότερα
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Τα λέμε
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
Είτε το πιστεύεις είτε όχι
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
πίσω σύντομα
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Φέρε ποτό
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Αντίο
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
Τα λέμε
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
Σε ξέρω;
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Τέλος μηνύματος
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Προς πληροφορία σου
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
πρέπει να φύγω
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Κατά τη γνώμη μου
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Κατά την ταπεινή μου γνώμη
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
Είμαι ευγνώμων
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
αστειευόμουν
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
τα λέμε μετά
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
XAXAXAXAXA
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Κοίτα την δουλειά σου
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
Όχι τώρα
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Θα συζητηθεί
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
Περιμένω απάντηση
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Για να είμαι ειλικρινής
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Ευχαριστώ
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
Τα λέμε
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
Για σένα
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person