Turkiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
Anladığım kadarıyla
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
ASL/YCY (yaş, cinsiyet, yer)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
Tam şu an
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
TBO (tekrar burada olacağım)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
GÜ (görüşmek üzere)
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
İster inan ister inanma
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
Terkrar burada olacağım
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
KBKG (Kendi biranızı kendiniz getirin)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
GG (Güle güle)
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
SG (Sonra görüşürüz)
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
Sizi tanıyor muyum?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
Mesajın sonu
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
Bilginize / bilgine
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
Gitmem gerekiyor/lazım
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
Bence
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
Benim fikrime göre
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Size borçluyum
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
Sadece şakaydı
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
Daha sonra
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
Sesli güldüm
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Kendi işine bak
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
Şu an değil
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
Bir konuda konuşma ricası
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Cevap ver
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
Açıkçası/dürüst olmak gerekirse
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
Şimdiden teşekkürler
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
Teşekkürler
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
Sonra konuşmak üzere
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
Sana özel / senin için
Används då du vill skicka något till en viss person