Tjeckiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
AIUI (jako jsem to pochopil)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
ATM (právě teď)
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (budu za chvíli zpět)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
CU (see you - uvidíme se)
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (věř nebo nevěř)
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (budu hned zpátky)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
CU (uvidíme se)
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
CUL (uvidíme se později)
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (znám tě?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
EOM (konec zprávy)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
FYI (pro tvoji informaci)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
G2G (musím běžet)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
IMO (podle mého názoru)
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
IMHO (podle mého skromného názoru)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (dlužím ti)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jen žertuji)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
L8R (později)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
LOL (směju se nahlas)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (hleď si svého)
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (nemůže teď)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
RFD (žádost o projednání)
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (napiš zpátky)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
TBH (abych byl upřímný)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
TIA (předem díky)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
THX (díky)
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (popovídáme později)
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
4U (pro tebe)
Används då du vill skicka något till en viss person