Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person