Polska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
AIUI (jak rozumiem)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
ATM (w tym momencie)
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (będę później)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (do zobaczenia)
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
z/w (zaraz wracam)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (przynieś swoje piwo)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
CU (do zobaczenia)
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
CUL (do zobaczenia później)
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (Czy my się znamy?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
EOM (koniec)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
FYI (dla twojej wiadomości)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
G2G (muszę iść)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
IMO (moim zdaniem)
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
J/K (tylko żartowałem)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
L8R (później)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
LOL (śmiać się głośno)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (nie twój interes)
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (nie teraz)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (odpisz)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
TBH (szczerze mówiąc)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
TIA (z góry dziękuję)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
THX (dzięki)
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
4U
Används då du vill skicka något till en viss person