Koreanska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
내가 이해하기론
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
지금
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
다음에 봐
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
믿든지 말든지
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만 어디좀
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
다음에 봐요.
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
나중에 봐요.
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
누구세요?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
메세지 끝
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
알아두라고 하는 말이에요.
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
갑자기 어디를 가야해요.
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
제 생각이에요.
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
제 누추한 의견이지만,
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
제가 빚진게 있네요.
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
그냥 농담이에요.
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
나중에요!
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
신경쓰지 마세요.
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
지금 말구요.
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
답장 하세요.
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
솔직히 말하면,
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
미리 감사드려요.
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
감사해요.
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
나중에 이야기 해요.
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
당신에게 드립니다.
Används då du vill skicka något till en viss person