Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
现在
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
再见
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
再见
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
一会儿见
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
谢谢
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
一会聊
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person