Esperanto | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
KMK (kiel mi komprenas)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
NMM (nunmomente)
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
KAN (kredu aŭ ne)
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
KPB (kunportu propran bieron)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
FDM (fino de mesaĝo)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
PVI (por via informo)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
MDF (mi devas foriri)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
EMO (en mia opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
EMHO (en mia humila opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
Poste
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NN (ne nun)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
AAD (alvoko al diskutado)
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (teksto reen)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
Honeste
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
AD (Antaŭdankaon)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
DK (Dankon)
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
PKVP (parolu kun vi poste)
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
PV (por vi)
Används då du vill skicka något till en viss person