Danska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Används för att signalera just nu
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Används för att säga hej då
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
Används efter att du nämnt något förvånande
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Används för att säga hej då
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Används för att säga hej då
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Används när du vill hålla något privat
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Används när du vill prata med någon om något
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Mci (merci)
THX (tak)
Används för att tacka någon
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Används för att säga hej då
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Används då du vill skicka något till en viss person