Engelska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

Kuten minä asian ymmärrän
AIUI (as I understand it)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
Ikä, sukupuoli, paikkakunta?
ASL (age, sex, location?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
Nyt juuri
ATM (at the moment)
Används för att signalera just nu
Tulen takaisin myöhemmin
BBL (be back later)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Nähdään
BCNU (be seeing you)
Används för att säga hej då
Usko tai älä
BION (believe it or not)
Används efter att du nämnt något förvånande
Tulen kohta takaisin
BRB (be right back)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
Omat kaljat mukaan
BYOB (bring your own beer)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
Nähdään
CU (see you)
Används för att säga hej då
Nähdään myöhemmin
CUL (see you later)
Används för att säga hej då
Tunnenko sinut?
DIKU (do I know you?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
Viestin loppu
EOM (end of message)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
Tiedoksi vain
FYI (for your information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
Täytyy mennä
G2G (got to go)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
Omasta mielestäni
IMO (in my opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
Oma nöyrä mielipiteeni
IMHO (in my humble opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
Jään palveluksen velkaa
IOU (I owe you)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
Se oli vitsi
J/K (just kidding)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Katsotaan myöhemmin
L8R (later)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
Nauraa ääneen
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
Pidä huoli omista asioistasi
MYOB (mind your own business)
Används när du vill hålla något privat
Ei juuri nyt
NRN (not right now)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
Keskustelupyyntö
RFD (request for discussion)
Används när du vill prata med någon om något
Tekstaa takaisin
TB (text back)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Rehellisesti
TBH (to be honest)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
Kiitos jo etukäteen
TIA (thanks in advance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
Kiitti
THX (thanks)
Används för att tacka någon
Jutellaan myöhemmin
TTYL (talk to you later)
Används för att säga hej då
Sinulle
4U (for you)
Används då du vill skicka något till en viss person