Svenska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

KMK (kiel mi komprenas)
(som jag ser det)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL? (aĝo, sekso, loko)
å/k/b? (ålder, kön, ort?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
NMM (nunmomente)
(för tillfället)
Används för att signalera just nu
RPM (returne pli malfrue)
(snart tillbaka)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ĜR (ĝis revido)
(vi ses)
Används för att säga hej då
KAN (kredu aŭ ne)
(tro det eller ej)
Används efter att du nämnt något förvånande
RPM (returne pli malfrue)
(strax tillbaka)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
KPB (kunportu propran bieron)
(ta med din egen dricka)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
ĜR (ĝis revido)
(vi ses)
Används för att säga hej då
ĜR (ĝis revido)
(vi ses senare)
Används för att säga hej då
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
(känner jag dig?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDM (fino de mesaĝo)
(slut på meddelande)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
PVI (por via informo)
(upplysningsvis)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
MDF (mi devas foriri)
(måste gå)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
EMO (en mia opinio)
(enligt min åsikt)
Används för att framföra en personlig åsikt
EMHO (en mia humila opinio)
(enligt min ödmjuka åsikt)
Används för att framföra en personlig åsikt
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
(jag är skyldig dig)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
E/Ŝ (estas ŝerco)
(skojar bara)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Poste
(senare)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
(skrattar högt)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
(sköt dig själv)
Används när du vill hålla något privat
NN (ne nun)
(inte just nu)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
AAD (alvoko al diskutado)
(begär diskussion)
Används när du vill prata med någon om något
TB (teksto reen)
(sms:a tillbaka)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Honeste
(ärligt talat)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
AD (Antaŭdankaon)
(tack på förhand)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
DK (Dankon)
(tack)
Används för att tacka någon
PKVP (parolu kun vi poste)
(pratar mer senare)
Används för att säga hej då
PV (por vi)
(till dig)
Används då du vill skicka något till en viss person