Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

KMK (kiel mi komprenas)
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL? (aĝo, sekso, loko)
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
NMM (nunmomente)
现在
Används för att signalera just nu
RPM (returne pli malfrue)
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ĜR (ĝis revido)
再见
Används för att säga hej då
KAN (kredu aŭ ne)
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
RPM (returne pli malfrue)
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
KPB (kunportu propran bieron)
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
ĜR (ĝis revido)
再见
Används för att säga hej då
ĜR (ĝis revido)
一会儿见
Används för att säga hej då
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDM (fino de mesaĝo)
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
PVI (por via informo)
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
MDF (mi devas foriri)
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
EMO (en mia opinio)
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
EMHO (en mia humila opinio)
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
E/Ŝ (estas ŝerco)
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Poste
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
NN (ne nun)
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
AAD (alvoko al diskutado)
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
TB (teksto reen)
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Honeste
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
AD (Antaŭdankaon)
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
DK (Dankon)
谢谢
Används för att tacka någon
PKVP (parolu kun vi poste)
一会聊
Används för att säga hej då
PV (por vi)
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person