Italienska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

KMK (kiel mi komprenas)
Da quello che ho capito...
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
NMM (nunmomente)
Al momento
Används för att signalera just nu
RPM (returne pli malfrue)
spe (aspetta)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ĜR (ĝis revido)
ciao ciao
Används för att säga hej då
KAN (kredu aŭ ne)
Non ci crederai...
Används efter att du nämnt något förvånande
RPM (returne pli malfrue)
Torno subito
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
KPB (kunportu propran bieron)
Ognuno porta qualcosa da bere
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
ĜR (ĝis revido)
Ciao
Används för att säga hej då
ĜR (ĝis revido)
A pre (A presto)
Används för att säga hej då
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDM (fino de mesaĝo)
Fine del messaggio
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
PVI (por via informo)
Per tua informazione...
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
MDF (mi devas foriri)
Devo scappare / Devo andare
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
EMO (en mia opinio)
Io penso che...
Används för att framföra en personlig åsikt
EMHO (en mia humila opinio)
Credo che...
Används för att framföra en personlig åsikt
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Te lo devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
E/Ŝ (estas ŝerco)
Scherzavo!
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Poste
Dopo
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
ahahahah
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Non raccontarlo in giro
Används när du vill hålla något privat
NN (ne nun)
Adesso non posso
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
AAD (alvoko al diskutado)
Ti devo parlare
Används när du vill prata med någon om något
TB (teksto reen)
Risp. (rispondi)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Honeste
A dir la verità...
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
AD (Antaŭdankaon)
Grazie in anticipo
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
DK (Dankon)
Grazie
Används för att tacka någon
PKVP (parolu kun vi poste)
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Används för att säga hej då
PV (por vi)
x te (per te)
Används då du vill skicka något till en viss person