Franska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

KMK (kiel mi komprenas)
AMS (à mon sens)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASV (âge, sexe, ville)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
NMM (nunmomente)
Now (maintenant)
Används för att signalera just nu
RPM (returne pli malfrue)
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ĜR (ĝis revido)
A12C4 (à un de ces quatre)
Används för att säga hej då
KAN (kredu aŭ ne)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Används efter att du nämnt något förvånande
RPM (returne pli malfrue)
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
ĜR (ĝis revido)
A+ (à plus tard)
Används för att säga hej då
ĜR (ĝis revido)
++ (à plus tard)
Används för att säga hej då
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Cki ? (on se connaît ?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDM (fino de mesaĝo)
FDC (fin de conversation)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
PVI (por via informo)
FYI : for your information (pour information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
MDF (mi devas foriri)
J'y go (je dois partir)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
EMO (en mia opinio)
AMA (à mon avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
EMHO (en mia humila opinio)
AMHA (à mon humble avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
E/Ŝ (estas ŝerco)
C1Blag (c'est une blague)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Poste
A+ (à plus tard)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
MDR (mort de rire)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Används när du vill hålla något privat
NN (ne nun)
NRN : not right now (pas maintenant)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
AAD (alvoko al diskutado)
DDD : demande de discussion
Används när du vill prata med någon om något
TB (teksto reen)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Honeste
PEH (pour être honnête)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
AD (Antaŭdankaon)
MDA (merci d'avance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
DK (Dankon)
Mci (merci)
Används för att tacka någon
PKVP (parolu kun vi poste)
A TT (à tout à l'heure)
Används för att säga hej då
PV (por vi)
Pr toi (pour toi)
Används då du vill skicka något till en viss person