Engelska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI (as I understand it)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (age, sex, location?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
NMM (nunmomente)
ATM (at the moment)
Används för att signalera just nu
RPM (returne pli malfrue)
BBL (be back later)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
ĜR (ĝis revido)
BCNU (be seeing you)
Används för att säga hej då
KAN (kredu aŭ ne)
BION (believe it or not)
Används efter att du nämnt något förvånande
RPM (returne pli malfrue)
BRB (be right back)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (bring your own beer)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
ĜR (ĝis revido)
CU (see you)
Används för att säga hej då
ĜR (ĝis revido)
CUL (see you later)
Används för att säga hej då
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (do I know you?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (end of message)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
PVI (por via informo)
FYI (for your information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
MDF (mi devas foriri)
G2G (got to go)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
EMO (en mia opinio)
IMO (in my opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
EMHO (en mia humila opinio)
IMHO (in my humble opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (I owe you)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (just kidding)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
Poste
L8R (later)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB (mind your own business)
Används när du vill hålla något privat
NN (ne nun)
NRN (not right now)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (request for discussion)
Används när du vill prata med någon om något
TB (teksto reen)
TB (text back)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
Honeste
TBH (to be honest)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
AD (Antaŭdankaon)
TIA (thanks in advance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
DK (Dankon)
THX (thanks)
Används för att tacka någon
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (talk to you later)
Används för att säga hej då
PV (por vi)
4U (for you)
Används då du vill skicka något till en viss person