Tyska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
So, wie ich es verstehe
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Alter, Geschlecht, Ort?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (at the moment)
Jetzt gerade
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Bin später wieder da
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (be seeing you)
Man sieht sich
Används för att säga hej då
BION (believe it or not)
Ob Du es glaubst oder nicht
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Bin gleich wieder da
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Bring Dein eigenes Bier mit
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (see you)
Tschüss
Används för att säga hej då
CUL (see you later)
Bis später
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Kenne ich Dich?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Ende des Meldung
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Zur Information
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Ich muss weg
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Meiner Meinung nach
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Meiner bescheidenen Meinung nach
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Ich schulde Dir etwas
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Nur zum Spaß
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (later)
Später
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
Lautes Lachen
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
Används när du vill hålla något privat
NRN (not right now)
Nicht jetzt
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Aufruf zur Diskussion
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Schreib zurück
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Ehrlich gesagt
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Danke im Voraus
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
Danke
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Wir sprechen uns später
Används för att säga hej då
4U (for you)
Für Dich
Används då du vill skicka något till en viss person