Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (at the moment)
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (be seeing you)
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
BION (believe it or not)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (see you)
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
CUL (see you later)
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (later)
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
NRN (not right now)
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
4U (for you)
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person