Polska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
AIUI (jak rozumiem)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (at the moment)
ATM (w tym momencie)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
BBL (będę później)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (be seeing you)
BCNU (do zobaczenia)
Används för att säga hej då
BION (believe it or not)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
z/w (zaraz wracam)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
BYOB (przynieś swoje piwo)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (see you)
CU (do zobaczenia)
Används för att säga hej då
CUL (see you later)
CUL (do zobaczenia później)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
DIKU (Czy my się znamy?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
EOM (koniec)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
FYI (dla twojej wiadomości)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
G2G (muszę iść)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
IMO (moim zdaniem)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
J/K (tylko żartowałem)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (later)
L8R (później)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
LOL (śmiać się głośno)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
MYOB (nie twój interes)
Används när du vill hålla något privat
NRN (not right now)
NRN (nie teraz)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
TB (odpisz)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
TBH (szczerze mówiąc)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
TIA (z góry dziękuję)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
THX (dzięki)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Används för att säga hej då
4U (for you)
4U
Används då du vill skicka något till en viss person