Italienska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
Da quello che ho capito...
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (at the moment)
Al momento
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
spe (aspetta)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (be seeing you)
ciao ciao
Används för att säga hej då
BION (believe it or not)
Non ci crederai...
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Torno subito
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
Ognuno porta qualcosa da bere
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (see you)
Ciao
Används för att säga hej då
CUL (see you later)
A pre (A presto)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
Fine del messaggio
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
Per tua informazione...
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
Devo scappare / Devo andare
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
Io penso che...
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
Credo che...
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
Te lo devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
Scherzavo!
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (later)
Dopo
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
ahahahah
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
Non raccontarlo in giro
Används när du vill hålla något privat
NRN (not right now)
Adesso non posso
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
Ti devo parlare
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
Risp. (rispondi)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
A dir la verità...
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
Grazie in anticipo
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
Grazie
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Används för att säga hej då
4U (for you)
x te (per te)
Används då du vill skicka något till en viss person