Franska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
AMS (à mon sens)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
ASV (âge, sexe, ville)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (at the moment)
Now (maintenant)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (be seeing you)
A12C4 (à un de ces quatre)
Används för att säga hej då
BION (believe it or not)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
Je re (je reviens tout de suite)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (see you)
A+ (à plus tard)
Används för att säga hej då
CUL (see you later)
++ (à plus tard)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
Cki ? (on se connaît ?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
FDC (fin de conversation)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
FYI : for your information (pour information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
J'y go (je dois partir)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
AMA (à mon avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
AMHA (à mon humble avis)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
C1Blag (c'est une blague)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (later)
A+ (à plus tard)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
MDR (mort de rire)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Används när du vill hålla något privat
NRN (not right now)
NRN : not right now (pas maintenant)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
DDD : demande de discussion
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
PEH (pour être honnête)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
MDA (merci d'avance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
Mci (merci)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
A TT (à tout à l'heure)
Används för att säga hej då
4U (for you)
Pr toi (pour toi)
Används då du vill skicka något till en viss person