Esperanto | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
KMK (kiel mi komprenas)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (at the moment)
NMM (nunmomente)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (be seeing you)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
BION (believe it or not)
KAN (kredu aŭ ne)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
RPM (returne pli malfrue)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
KPB (kunportu propran bieron)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (see you)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
CUL (see you later)
ĜR (ĝis revido)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
FDM (fino de mesaĝo)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
PVI (por via informo)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
MDF (mi devas foriri)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
EMO (en mia opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
EMHO (en mia humila opinio)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (later)
Poste
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Används när du vill hålla något privat
NRN (not right now)
NN (ne nun)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
AAD (alvoko al diskutado)
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
TB (teksto reen)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
Honeste
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
AD (Antaŭdankaon)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
DK (Dankon)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
PKVP (parolu kun vi poste)
Används för att säga hej då
4U (for you)
PV (por vi)
Används då du vill skicka något till en viss person