Danska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI (as I understand it)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (age, sex, location?)
ASL (alder, køn, sted?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (at the moment)
ATM (i øjeblikket)
Används för att signalera just nu
BBL (be back later)
BBL (jeg er tilbage senere)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (be seeing you)
BCNU (vi ses)
Används för att säga hej då
BION (believe it or not)
BION (tro det eller ej)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (be right back)
BRB (jeg er tilbage snart)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (bring your own beer)
BYOB (medbring selv øl)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (see you)
CU (vi ses)
Används för att säga hej då
CUL (see you later)
CUL (vi ses senere)
Används för att säga hej då
DIKU (do I know you?)
DIKU (kender jeg dig?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (end of message)
EOM (Besked slut)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (for your information)
FYI (til information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (got to go)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (in my opinion)
IMO (efter min mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO (in my humble opinion)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (I owe you)
IOU (jeg skylder dig)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (just kidding)
J/K (jeg joker bare)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (later)
L8R (senere)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (laughing out loud)
LOL (griner højt)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB (mind your own business)
MYOB ( pas dig selv)
Används när du vill hålla något privat
NRN (not right now)
NRN (ikke lige nu)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (request for discussion)
RFD (anmodning on en diskussion)
Används när du vill prata med någon om något
TB (text back)
TB (skriv tilbage)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (to be honest)
TBH (for at være ærlig)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA (thanks in advance)
TIA ( Tak på forhånd)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (thanks)
THX (tak)
Används för att tacka någon
TTYL (talk to you later)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Används för att säga hej då
4U (for you)
4U (til dig)
Används då du vill skicka något till en viss person